Kit Digital

QUINES SÓN LES AJUDES KIT DIGITAL?

Digitalitza la teva empresa avui.

Les Ajudes Kit Digital és una iniciativa del Govern d'Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles en el mercat per a aconseguir un avanç significatiu en el nivell de maduresa digital.

A QUI VA DIRIGIT?

Les solucions digitals que proporcionen les ajudes Kit Digital estan orientades a les necessitats de les petites empreses, microempreses i treballadors autònoms, que pertanyin a qualsevol sector o tipologia de negoci.

COM?

Amb ajudes econòmiques que et permeten accedir a un gran catàleg de solucions digitals i a agents digitalitzadors que t'ofereixen aquests serveis. Només has de triar les que millor s'adaptin a les necessitats de la teva empresa.

COM PUC ACONSEGUIR EL BO DIGITAL DE LES AJUDES KIT DIGITAL?

  •  Ser una petita empresa, microempresa o autònom.
  •  Complir els límits financers i efectius que defineixen les categories d'empreses.
  •  Estar en situació d'alta i tenir l'antiguitat mínima que s'estableix per convocatòria.
  •  No tenir consideració d'empresa en crisi.
  •  No estar subjecta a una ordre de recuperació pendent de la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
  •  No incórrer en cap de les prohibicions previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  •  No superar el límit d'ajudes mínimes (de petita quantia).
  •  Estar al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.

Si compleixes amb les condicions establertes en les bases de la convocatòria de l'ajuda del Kit Digital, podràs disposar d'un bo digital que et permetrà accedir a les solucions de digitalització.Categories:

PÁGINES WEB

PÁGINES WEB


PROGRAMARI

PROGRAMARI


Te puc ajudar?